Pécsi Kórháziskola Alapítvány

A kórháziskola program 2000. március 1-től működik a PTE KK gyermekegészségügyi intézményében, 6 kórházi osztályon.

 A Pécsi Kórháziskola Alapítvány 2008-ban alakult.

 

Céljaink:

A kórházban ápolt gyerekek számára az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz való jog biztosítása, melynek keretén belül:

  • mindenkor az adott gyermek anyaiskolájának képzési típusához igazítjuk módszereinket szoros együttműködés és folyamatos kapcsolattartás útján,

  • biztosítjuk a tartósan beteg gyermekek folyamatos oktatását, foglakoztatását,

  • lehetővé tesszük a rövid ideig kezelt gyermekek számára a felzárkóztató tanítást,

  • terápiás célú játékok és alkotó foglalkozásokat tartunk

 
Segítünk megszervezni a tartósan, súlyosan beteg gyermekek otthoni tanítását.
 

A gyermekek gyógyulását követően segítséget nyújtunk az iskolai visszailleszkedésben, iskolalátogatások, rendhagyó osztályfőnöki órák programjának elkészítésével.

 

Szoros együttműködésben dolgozunk az egészségügyi szakemberekkel (kórházi szociális munkással, pszichológussal, gyógytornásszal) a beteg gyermekek hatékony gyógyulása érdekében.

 
Vállaljuk egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatának koordinálását, szakmai mentorálását.

 

Célunk, hogy a súlyosan beteg gyermekek is teljes gyermekkort élhessenek meg, játszhassanak, alkothassanak, tanulhassanak, mint egészséges társaik.